Regulamin

Krótko, zwięźle i nieskomplikowanie:)


Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która własnoręcznie wykona pracę według swojego pomysłu.

Wyzwania Myśli będą ogłaszana raz na trzy-cztery tygodnie

Praca zgłaszana do konkursu musi być nowa lub opublikowana najpóźniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem danego wyzwania.

Zgłaszając pracę należy umieścić baner wyzwania na swoim blogu/profilu na fb.

Do jednego wyzwania można zgłosić maksymalnie 2 prace.

Na jednym zdjęciu może znajdować się jedna praca (nie komplet).

Prace zgłaszamy poprzez wysłanie zdjęcia i krótkiego opisu na rozkreconemysli@gmail.com (prace będą sukcesywnie publikowane na profilu na FB).

Zwycięskie prace zostaną opublikowane również na blogu.  

Proszę, aby w miarę możliwości zdjęcia przesyłanych prac spełniały poniższe wymaganie:
150 DPI, 1000 x 1300 pixeli.
Wyniki zostaną ogłoszone maksymalnie 7 dni po skończeniu konkursu.

Informacje o nagrodach zostaną przesłane do zwycięzcy/zwycięzców drogą mejlową.


Jeżeli macie jakieś sugestię, pomysły dotyczące powyższych zasad, napiszcie!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz